| Painting |

MR Sang with his big piece

 

Home Town

Home Town

Artist: Đăng Trường
Lanscape – Oil Painting

Thêm ảnhSáng sớm

Sáng sớm

Artist: Đăng Trường
Sơn dầu

Cảnh ven hồ - Đà Lạt

Cảnh ven hồ - Đà Lạt

Artist: Đăng Trường – Sơn dầu

Biệt Thự Trên Đồi

Biệt Thự Trên Đồi

Artist: Văn Lại
Tranh phong cảnh – Sơn Dầu

________________________________________________________________________________________

Thác Datanla

Thác Datanla

Artist: Đăng Trường
Tranh Phong cảnh – Sơn dầu

________________________________________________________________________________________

Thủy Tạ - Xuân Hương -  Đà Lạt

Thủy Tạ - Xuân Hương - Đà Lạt

Artist: Văn Lại
Phong cảnh, Sơn dầu

________________________________________________________________________________________

Hồ Xuân Hương - Đà Lạt

Hồ Xuân Hương - Đà Lạt

Artist: Đăng Trường
Phong cảnh – Sơn dầu

________________________________________________________________________________________

hồ Xuân Hương (2)

hồ Xuân Hương (2)

Artist: Văn Lại
Phong cảnh – Sơn dầu

Advertisements
Chức năng bình luận bị tắt ở | Painting |
%d bloggers like this: