| Digital Art |

Cuối cùng cũng xong
Finish

Heroes

Hoàn thiện bước 2

Artist: Đăng Trường
_________________________________________________________________________

warrior_JPG 1 copy

Serrious eyes

Artist: Đăng Trường

___________________________________________________________________________________________________
titi1

Artist: Duy Thức
Thể loại: 3D

____________________________________________________________________________________________

Charactors

______________________________________________________________________________________________

a splash of an Unfinish Flash Game

a splash of an Unfinish Flash Game

Artist: Đăng Trường

___________________________________________________________________________________________

Tuyển thủ Dứt - bạn tôi

Tuyển thủ Dứt - bạn tôi

Artist: Đăng Trường

___________________________________________________________________________

What is love???

What is love???

Artist: JP_Hato

___________________________________________________________________________

Đâm chồi

Đâm chồi

Artist: JP_Hato

____________________________________________________________________________________

0o0sjlent_canhdongcam_9468_a1

Cánh đồng cam

Artist: JP_Hato

Advertisements
Chức năng bình luận bị tắt ở | Digital Art |
%d bloggers like this: