Youtube ! ở đâu cũng có

Những chiếc bong bóng bay, đôi khi, nó cũng thật giống một ai đó,

Nó muốn bay lên cao, lên cao,

Có thể, BÙM!, vì một lý do không đâu

Có thể nó bị mắc kẹt, vì một lý do không đâu.

Cũng có khi, nó tự mình chìm xuống…

Ai cũng muốn, nó bay được đến nơi,

mà ở đó,

có nhiều bong bóng lắm.

Thật là… lãng

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Advertisements